gəmiçilik

gəmiçilik
is.
1. Gəmiçinin işi, sənəti, peşəsi. Ən uşaqlıqdan möhnətə adət etmiş Məşədi Əsgər gəmiçilik işinə mahir olduqda özü üçün bir barkaz alıb işlətməyə şüru etdi. S. M. Q..
2. Gəmi nəqliyyatı. Kürdə gəmiçilik işləri müntəzəm bir şəklə salınacaq, balıqçılıq in- kişaf edəcəkdir. Ə. S.. Arktikanın öyrənilməsi şimal dənizlərində gəmiçiliyin və hava nəqliyyatının inkişafına böyük yardım göstərdi. (Qəzetlərdən). // Həmin nəqliyyat işləri ilə məşğul olan idarə, müəssisə. Xəzər dəniz gəmiçiliyi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • milahət — ə. 67 gəmiçilik, dənizçilik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • barkas — <holl.> Liman daxilində işləyən kiçik buxar gəmisi, yaxud mühərrikli gəmi. Ən uşaqlıqdan möhnətə adət etmiş Məşədi Əsgər gəmiçilik işinə mahir olduqda, özü üçün bir barkas alıb işləməyə şüru etdi. S. M. Q.. <Hüseyn> gözlərini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bina — is. <ər.> 1. Tikili, mülk, ev. Gözəl və yüksək bina. Məktəb binası. Daş bina. Yeni teatr binası. – <Mədəd> vağzalın böyük binasından keçib, relslərin üstündən adlayaraq, depoya tərəf getdi. M. İ.. Ferma müdiri . . məni binaya apardı.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işlətmək — f. 1. İş gördürmək, işlə məşğul etmək, iş görməyə məcbur etmək; çalışdırmaq. Fəhlə işlətmək. Uşağı işlətmək. Qızı uşaqlıqdan işlətmək. 2. Bir şey üçün istifadə etmək; faydalanmaq. Ən uşaqlıqdan möhnətə adət etmiş Məşədi Əsgər gəmiçilik işinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naviqasiya — <lat.> 1. Gəmiçilik, dənizçilik. 2. İlin, yerli iqlim şəraitinə görə gəmilərin hərəkət etdiyi dövrü. Naviqasiya qurtardı. 3. Gəminin getdiyi yolu hesablamaq və onun dənizdə olduğu yeri müəyyənləşdirmək üsullarından bəhs edən elm.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • suburaxıcı — is. tex. Suyu su anbarından su kəmərlərinə, suvarma və ya gəmiçilik kanallarına buraxmaq üçün qurğu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şirkət — is. <ər.> Şəriklik əsasında ticarət və ya sənaye birliyi. Aksionerlər şirkəti. Kredit şirkəti. – Fransız şirkətinin paroxodu ilə Batumiyə gizli ədəbiyyat göndərilmişdi. M. S. O.. // Birlik, cəmiyyət. Məşədi Əsgər tərəqqi edəndən sonra öz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şüru — <ər.>: şüru etmək (eləmək) – başlamaq. Sərdar Zaman xan sözə şüru elədi. M. F. A.. . . Məşədi Əsgər gəmiçilik işinə mahir olduqda özü üçün bir barkaz alıb işləməyə şüru etdi. S. M. Q.. Orada bir həftənin ərzində təzə bir otaq tikməyi bizə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”